O autorech těchto webových stránek

 

Autory těchto stránek jsou tři studenti oboru Nizozemská filologie z Univerzity Palackého v Olomouci. Tento projekt iniciovala PhDr. Eva Brázdová Toufarová v rámci předmětu Nizozemská a vlámská kultura.

 

Barbora Melichárková, Natália Pikulíková a Lukáš Valenta se společně podíleli na tvorbě textů a technické podobě stránek. Především díky vstřícnosti paní Emi de Graeve, která byla vždy připravena poradit a pomoci, byla práce na tomto projektu opravdovou radostí.

Barbora Melichárková

 

Barbora je studentkou magisterského programu Nizozemská filologie. Bakalářské studium Nizozemština pro hospodářskou praxi úspěšně ukončila v roce 2013. Tématem její bakalářské práce bylo srovnání sexuální výchovy na českých a nizozemských školách.

 

V rámci vysokoškolského studia absolvovala stáž v Nizozemsku organizovanou za přispění Rotary klubu a také studijní pobyt na univerzitě v nizozemském Nijmegenu. Studium v zahraničí má v plánu zopakovat, tentokrát na Svobodné univerzitě v Bruselu. Pobyt v Belgii hodlá využít k výzkumu pro svou magisterskou diplomovou práci o pronominálních zájmenech ve vlámštině.

 

. . . . .

 

 

Natália Pikulíková

 

Kromě nizozemské filologie studuje Natália i anglickou filologii. V roce 2013 dokončila bakalářské studium a nyní je studentkou magisterského programu.

 

Pochází ze Slovenska a nyní žije již pátým rokem v Olomouci. Část studia strávila Natália v Belgii, kde absolvovala stáž a jeden semestr studovala na Gentské univerzitě.

 

Natália se zajímá jak o nizozemskou a vlámskou, tak o anglicky psanou literaturu. Mezi její velké koníčky patří historie, kultura, politika a především evropské královské rodiny. Svou magisterskou diplomovou práci píše o belgické a nizozemské královské dynastii.

 

. . . . .

 

 

Lukáš Valenta

 

Lukáš, známý též jako Valli, plánuje zakončit magisterské studium nizozemské filologie v roce 2015.

 

Miluje vědu, přírodu (především hory, louky a lesy) a sporty, které se dají provozovat v přírodě. Proto se také ve své bakalářské práci věnoval tématu lesní správy a ekologie.

 

V rámci tohoto projektu si vzal na starosti design stránek a také částečně přispěl k textům v nizozemštině a češtině.