. . . kde sa múzy splétajú

Virtuální výstava

 

Srdečne Vás vítame na virtuálnej výstave tapisérií belgickej umelkyne Emi de Graeve s názvom  ". . . kde sa múzy spletajú".

 

Táto výstava vznikla ako projekt, ktorý sa zrodil na pôde našej katedry nederlandistiky Univerzity Palackého v Olomouci v rámci predmetu s názvom Nizozemská a vlámská kultura pod záštitou PhDr. Evy Brázdovej Toufarovej.

 

Emi de Graeve tu predstavuje sériu tapisérií, ktoré spája centrálna téma múz.

 

Autorka vo svojich dielach nadväzuje na bohatú flámsku tradíciu tkania, ale inšpiruje sa aj poznatkami o tkacích technikách ktoré si priniesla zo zahraničia. Napríklad v Českej republike ju obohatila stáž v manufaktúre vo  Valašskom Meziříčí.

 

Dúfame, že sa necháte vtiahnuť do sveta popretkávaného umením, v ktorom sa stretajú a spletajú múzy a prajeme Vám príjemný a obohacujúci zážitok.         

 

Barbora Melichárková, Natália Pikulíková a Lukáš Valenta

Študenti magisterského programu Holandskej filológie Univerzity Palackého v Olomouci